Fagområder

Med oppdatert kunnskap og kommersiell forståelse, tilbyr vi juridisk bistand på flere forretningsjuridiske områder.

Våre fagområder

 • Arbeidsliv
 • Erstatningsrett
 • Fast eiendom
 • Forhandlinger
 • Gründerjuss
 • Idrettsjuss
 • Immaterialrett
 • Kontraktsrett
 • Offentlige anskaffelser
 • Offentlig rett/forvaltningsrett
 • Restrukturering og insolvens
 • Selskapsrett/forretningsjuss
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Transaksjoner og M&A (kjøp og salg av virksomheter, omorganiseringer, kapitalforhøyelser fusjon, fisjon, due diligence etc.)