Frokostseminar: Om innsynsrett og forretningshemmeligheter – til glede og besvær

For både bedrifter og offentlige etater er det i dag viktigere enn noensinne å ha et bevisst forhold til regler om innsyn og forretningshemmeligheter. Dette kommer stadig på spissen i offentlige anskaffelseskonkurranser, men også i privat sektor, som i den nye åpenhetsloven og forretningshemmelighetsloven.


ADVISO Advokatfirma og Advokatfirmaet Sporsheim har gleden av å invitere til frokostseminar om nettopp dette tema:

  • Når har leverandører og andre krav på innsyn?
  • Hvordan be om innsyn og hvordan håndtere innsynskrav?
  • Hva kan unntas, og hva er egentlig en «forretningshemmelighet»?

Sted og tid:

Molde, Fjordstuene, 21.9.22, kl. 08.30-10.00. Frokost fra kl. 08.00

Ålesund, 1904 Krystall, 22.9.22, kl. 08.30-10.00. Frokost fra kl. 08:00

Påmelding:

Sendes på e-post til post@adviso.no eller post@sporshe.im innen 16. september.


Utgangspunktet er at enhver har rett til innsyn i dokumenter som det offentlige er i besittelse av. I tillegg har nå enhver krav på innsyn i selskapers leverandørkjeder m.m. direkte fra selskapet. I seminaret vil vi se nærmere på innsynsregler som er relevante for private leverandører, og særlig hvilke opplysninger som kan/skal unntas innsyn fordi de anses som «forretningshemmeligheter». Kunnskap om hva som ligger i forretningshemmelighetsbegrepet er sentralt både etter reglene om offentlige anskaffelser, den nye åpenhetsloven og forretningshemmelighetsloven.

Målet med seminaret er å øke bevisstheten og kunnskapen om hva leverandører og andre har rett til innsyn i, og hvilke opplysninger man kan nekte utenforstående å få tilgang til. Seminaret kjøres både i Ålesund og Molde, og det serveres frokost og kaffe/te til alle påmeldte.

Foredragsholdere vil være Silje Bruun Teigen og Karina Mauren fra ADVISO Advokatfirma, og Ingvild Slettebø og Anne Ellingsgård fra Advokatfirmaet Sporsheim.