Erstatningsrett

Krav på erstatning kan oppstå i en rekke situasjoner, både i og utenfor kontraktsforhold. Det er imidlertid ofte vanskelig å avgjøre om det foreligger et krav, og eventuelt hvor stort et krav er. Vurderingene kan ofte være kompliserte, krever gjerne innhenting og vurdering av omfattende dokumentasjon. Vi bistår jevnlig i erstatningssaker innenfor en rekke ulike sakstyper, som blant annet:

  • Erstatningsansvar i kontraktsforhold
  • Profesjonsansvar
  • Styreansvar
  • Arbeidsgiveransvar

 

Vår kontaktperson på dette fagområdet er Ingvild Slettebø.