Fast eiendom

Innenfor dette omfattende rettsområdet oppstår det ofte konflikter, både mellom private parter og mellom private og offentlige interesser. Slike konflikter kan ofte forhindres ved bruk av gode avtaler og grundig forarbeid, og juridisk bistand tidlig i prosessen vil ofte være en stor fordel.

Vi har en rekke oppdrag innenfor dette rettsområdet, og kan blant annet bistå i forbindelse med:

  • Kjøp/salg av fast eiendom
  • Utleie, tomtefeste eller andre rettigheter i fast eiendom (servitutter)
  • Kjøp/salg av eiendomsselskaper, inkludert juridisk due diligence
  • Gjennomføre oppgjør ved salg av fast eiendom eller eiendomsselskaper
  • Bistå i saker som gjelder mangler ved fast eiendom
  • Bistå private som berøres av offentlige utbyggingsprosjekter, blant annet i forbindelse med ekspropriasjon/innløsning
  • Saker som behandles etter plan- og bygningsloven, herunder spørsmål om søknadsplikt, dispensasjon, klageadgang og ulovlighetsoppfølging
  • Naborettslige problemstillinger

 

Vår kontaktperson på dette fagområdet er Ingvild Slettebø.