Gründerjuss

Nyetablerte virksomheter har gjerne et stort behov for juridisk bistand, og det er mange av de samme problemstillingene som går igjen – uavhengig av bransje. Betalingsevnen er imidlertid ikke alltid den beste, i etableringsfasen har man gjerne mer pågangsmot enn kapital, og kapitalen bør uansett brukes til å skaffe seg inntekter. Vi har omfattende erfaring med å bistå gründere, og kan si noe om hvilke juridiske «grep» man bør prioritere, og hvilke som kan vente. Vi bistå jevnlig gründere med følgene:

  • Rådgivning i forbindelse med stiftelse og organisering av virksomhet, herunder utarbeidelse av aksjonæravtaler, osv.
  • Utarbeide/gjennomgå avtaler med samarbeidspartnere, kunder osv.
  • Bistå i forbindelse med sikring og håndhevelse av virksomhetens immaterielle rettigheter.
  • Strategier for og gjennomføring av kapitalinnhenting
  • Forhandlinger med investorer

 

Vår kontaktperson er Roger Sporsheim.