Idrettsjuss

Norsk idrett har blitt mye mer profesjonalisert de senere årene, og særlig toppidretten. Krav og betingelser fra Idrettsforbundet og de ulike særforbundene blir stadig mer komplekse, og det samme blir klubbenes krav overfor utøvere og trenere. Konsekvensene av manglende etterlevelse kan fort bli store. Vi tilbyr bistand innenfor de fleste rettslige problemstillinger som kan oppstå innenfor idrettsmiljøene og idrettsjuss.

Innen idrettsjuss bistår vi innenfor:

  • Forhandling og utarbeidelse av arbeidskontrakter
  • Overgangsregelverket
  • Disiplinæravgjørelser
  • Sponsoravtaler
  • Medierettslige problemstillinger
  • Internasjonale regler for spillerformidlere (agenter)
  • Tolkning av idrettens eget regelverk
  • Utarbeidelse av interne regelverk for klubber
  • Tvisteløsning

 

Vår kontaktperson på dette fagområdet er Roger Sporsheim.