Immaterialrett

Immaterielle rettigheter utgjør i dag den største verdien i mange bedrifter. Likevel ser vi at det er svært varierende hvor godt disse rettighetene er sikret. I tillegg til å beskytte de immaterielle rettighetene mot konkurrenter, er det også et poeng å sikre disse i forholdet til virksomhetens egne arbeidstakere/innleide konsulenter. Vi bistår både med sikring og håndhevelse av immaterielle rettigheter. I tillegg vurderer vi hvilke skranker andres immaterielle rettigheter setter for våre kunders virksomheter.

Bistanden vår innen immaterialrett, kan blant annet omfatte:

  • Utarbeidelse av strategi for håndtering av immaterielle rettigheter
  • Utarbeide/gjennomgå avtaler som gjelder eierskap/rett til utnyttelse av immaterielle rettigheter, herunder avtaler om konfidensialitet («NDA»), kjøpekontrakter, lisensavtaler, samarbeidsavtaler, arbeidsavtaler og konsulentavtaler
  • Vurdere spørsmål knyttet til patentbeskyttelse, opphavsrett, designregistrering og varemerkeregistrering, samt etter de alminnelige reglene i markedsføringsloven
  • Bistå i saker som gjelder krenkelse av immaterielle rettigheter

 

Vår kontaktperson på dette fagområdet er Roger Sporsheim.