Kontraktsrett

Kontrakter og kontraktsrett må sies å være en av grunnsteinene i næringslivet, og det å ha gode avtaler er essensielt for enhver virksomhet. Vi er selvsagt opptatt av å redusere den juridiske risikoen ved bruk av gode kontrakter, men mener likevel at de kommersielle hensynene må ha førsteprioritet. Vi kan bistå våre klienter i alle faser av en kontraktsprosess.

Vi bistår med følgende områder innen kontraktsrett

  • Utarbeidelse av salgs- og innkjøpstrategi
  • Valg av kontraktmodell og utforming av konkrete kontrakter
  • Forhandlinger
  • Tolkning og utfylling av kontrakter
  • Tvisteløsning, både rettslig og utenrettslig

 

Vår kontaktperson på dette fagområdet er Roger Sporsheim.