Offentlige anskaffelser

Regelverket for offentlige anskaffelser er omfattende og komplisert, og har de siste årene vært gjenstand for betydelige endringer. For både oppdragsgiver og leverandør er det viktig med god kunnskap om regelverket, ettersom regelverket gir lite rom for å rette opp feil i etterkant.  Konsekvensene av feil kan blant annet være at leverandørens tilbud må avvises, at selve konkurransen må avlyses eller at oppdragsgiver ilegges overtredelsesgebyr. Vi bistår både oppdragsgivere og leverandører på dette saksfeltet, blant annet med følgende:

  • Forberede en konkurranse, herunder kvalitetssikre konkurransegrunnlaget
  • Spørsmål knyttet til avvisning av leverandør/tilbud
  • Tildelingsevalueringen
  • Å vurdere om det foreligger grunnlag for å klage på tildelingen
  • Spørsmål knyttet til ulovlige direkte anskaffelser, herunder adgangen til å gjøre endringer i inngått kontrakt
  • Bistå i klagesaker for KOFA
  • Opptre som prosessfullmektig i saker for de ordinære domstolene

 

Vår kontaktperson på dette fagområdet er Ingvild Slettebø.