Restrukturering og insolvens

En bedrift i økonomiske vansker kan bli presset fra mange hold, og juridisk bistand vil ofte være essensielt for å navigere riktig i en slik situasjon. Vi bistår jevnlig virksomheter med å håndtere økonomiske utfordringer. Vi bistår også kreditorer eller andre med å sikre deres interesser overfor en motpart som ikke betaler, i tillegg til at vi tar på oss oppdrag som bostyrere i konkursbo.

Bistand innen restrukturering og insolvens kan blant annet gå ut på:

  • En gjennomgang av virksomhetens økonomiske situasjon og aktuelle handlingsalternativer
  • Dialog/forhandlinger med kreditorer
  • Ivareta kreditor eller andre parters interesser, herunder vurdere styreansvar og spørsmål om omstøtelse
  • Vurdere spørsmål knyttet til sikkerhetsstillelser, herunder panteretter
  • Bistå i forbindelse med restrukturering av virksomheten

 

Vår kontaktperson på dette fagområdet er Roger Sporsheim.