Selskapsrett, transaksjoner og M&A

Våre medarbeidere har omfattende erfaring innen selskapsrett, transaksjoner og M&A, og vår bistand på disse områdene omfatter både juridisk og strategisk rådgivning. Vi bistår regelmessig våre kunder med blant annet følgende:

  • Etablering, overdragelse og avvikling av virksomheter
  • Utarbeide aksjekjøpsavtaler, investeringsavtaler, aksjonæravtaler med videre
  • Gjennomføring av juridisk due diligence
  • Fusjon, fisjon, kapitalendringer og utbyttespørsmål
  • Organisatoriske spørsmål knyttet til generalforsamling og styret
  • Overgang av aksjer (overdragelse, forkjøpsrett)
  • Rollefordelingen mellom aksjeeiere, styret og ledelsen
  • Konflikter mellom aksjonærer
  • Styreansvar

Vår kontaktperson på dette fagområdet er Roger Sporsheim.