Anne Ellingsgård

Advokat

Anne Fløystad Ellingsgård er utdannet ved Universitetet i Bergen, og har en master i rettsvitenskap. Hun har betydelig erfaring med forhandling av kommersielle leiekontrakter, særlig innen kontorleie og retail. I tillegg jobber hun mye med eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, tomtefeste og tvisteløsning, samt arbeidsrettslige problemstillinger.

Bakgrunn

2022- | Advokatfirmaet Sporsheim
Advokat

2020- 2022 | Advokatfirmaet BAHR
Advokat

2018- 2020 | Oslo tingrett
Dommerfullmektig

2017- 2018 | Advokatfirmaet BAHR
Advokat

2013- 2017 | Advokatfirmaet BAHR
Advokatfullmektig

Utdanning

2007- 2012 | Universitetet i Bergen
Master i rettsvitenskap