Ingvild Slettebø

Advokat

Ingvild Slettebø har erfaring med en rekke problemstillinger fra forretningsjuss og offentlig rett. Hun har særlig kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser, alminnelig kontraktsrett, forvaltningsrett og plan- og bygningsrett. Under studiene spesialiserte Slettebø seg i arbeidsrett og skatterett.

Bakgrunn

2016- | Advokatfirmaet Sporsheim AS
Advokat

2013- 2016 | Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Rådgiver

2011- 2013 | Sekretariatet til Klageorganet for offentlige anskaffelser
Advokatfullmektig/rådgiver

2010- 2011 | Advokatfirmaet Schjødt
Advokatfullmektig

2008- 2010 | Sekretariatet til Klageorganet for offentlige anskaffelser
Førstekonsulent

Utdanning

2008 | Universitetet i Bergen
Master i rettsvitenskap