Ruth Ytterstad

Advokatfullmektig

Ruth Ytterstad har omfattende erfaring fra offentlige tilsyn, både fra Utdanningsdirektoratet og Skatteetaten. I tillegg har hun arbeidet mye med aksjeselskapsrettslige problemstillinger. I Advokatfirmaet Sporsheim jobber Ytterstad hovedsakelig med selskapsrettslig rådgivning, i tillegg til arbeidsrett, fast eiendom, alminnelig kontraktsrett og juridisk due diligence.

Bakgrunn

2018- | Advokatfirmaet Sporsheim AS
Advokatfullmektig

2012- 2018 | Skatt Midt-Norge
Skattejurist

2009- 2012 | Utdanningsdirektoratet, avdeling for tilsyn
Rådgiver

2007- 2009 | Advokatfirmaet Haavind AS
Advokatfullmektig

Utdanning

2007 | Universitetet i Bergen
Master i rettsvitenskap