Eli Bævre

Advokatfullmektig

Eli Bævre har omfattende erfaring som juridisk rådgiver ved offentlige tilsyn, og har i den sammenhengen jobbet mye opp mot privat næringsliv. Hun har særlig kjennskap til regelverket næringsdrivende må forholde seg til når de handler med forbrukere, deriblant forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven og angrerettloven. I tillegg har Bævre god kunnskap om reglene som gjelder for privat barnehagesektor, blant annet selskapslovgivningen og barnehageloven. Hun har også oppdatert kunnskap om tilsynspraksis på området. Under studiene spesialiserte Bævre seg blant annet i arbeidsrett, entrepriserett, og reglene om korrupsjon.

Bakgrunn

2022- 2023 | Kunnskapsdepartementet
Juridisk seniorrådgiver

2021- 2023 | Utdanningsdirektoratet
Juridisk seniorrådgiver

2018- 2021 | Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Juridisk rådgiver

2014- 2018 | Forbrukertilsynet
Juridisk rådgiver

Utdanning

2010- 2014 | Universitetet i Oslo
Master i rettsvitenskap

2009- 2009 | Høgskolen i Oslo
Enkeltemner i offentlig rett

2005- 2008 | Universitetet i Oslo
Bachelor i kriminologi

Til toppen

Roger Sporsheim

Advokat

Roger Sporsheim jobber hovedsakelig med problemstillinger knyttet til kjøp og salg av virksomheter, aksjeselskapsrett, arbeidsrett, kontraktsrett, due diligence, forhandlinger, tvisteløsning og restrukturering/insolvens. Han har skrevet mastergradsoppgave om myndighetsmisbruk i aksjeselskaper, og spesialiserte seg i aksjeselskapsrett og alminnelig skatterett under studiene. Sporsheim har særlig erfaring med å bistå gründere og sitter i styret i flere unge virksomheter.

Bakgrunn

2016- | Advokatfirmaet Sporsheim AS
Advokat

2012- 2015 | Advokatene Wold & Co
Advokat i kontorfellesskap

2007- 2012 | Advokatfirmaet Selmer DA
Advokat / advokatfullmektig

Utdanning

2007 | Universitetet i Bergen
Master i rettsvitenskap

2005 | Universitetet i Oslo og Cornell University
Gründerskolen

Til toppen

Ingvild Slettebø

Advokat

Ingvild Slettebø har erfaring med en rekke problemstillinger fra forretningsjuss og offentlig rett. Hun har særlig kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser, alminnelig kontraktsrett, forvaltningsrett og plan- og bygningsrett. Under studiene spesialiserte Slettebø seg i arbeidsrett og skatterett.

Bakgrunn

2016- | Advokatfirmaet Sporsheim AS
Advokat

2013- 2016 | Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Rådgiver

2011- 2013 | Sekretariatet til Klageorganet for offentlige anskaffelser
Advokatfullmektig/rådgiver

2010- 2011 | Advokatfirmaet Schjødt
Advokatfullmektig

2008- 2010 | Sekretariatet til Klageorganet for offentlige anskaffelser
Førstekonsulent

Utdanning

2008 | Universitetet i Bergen
Master i rettsvitenskap

Til toppen

Ruth Ytterstad

Advokatfullmektig

Ruth Ytterstad har omfattende erfaring fra offentlige tilsyn, både fra Utdanningsdirektoratet og Skatteetaten. I tillegg har hun arbeidet mye med aksjeselskapsrettslige problemstillinger. I Advokatfirmaet Sporsheim jobber Ytterstad hovedsakelig med selskapsrettslig rådgivning, i tillegg til arbeidsrett, fast eiendom, alminnelig kontraktsrett og juridisk due diligence.

Bakgrunn

2018- | Advokatfirmaet Sporsheim AS
Advokatfullmektig

2012- 2018 | Skatt Midt-Norge
Skattejurist

2009- 2012 | Utdanningsdirektoratet, avdeling for tilsyn
Rådgiver

2007- 2009 | Advokatfirmaet Haavind AS
Advokatfullmektig

Utdanning

2007 | Universitetet i Bergen
Master i rettsvitenskap

Til toppen

Anne Ellingsgård

Advokat

Anne Fløystad Ellingsgård er utdannet ved Universitetet i Bergen, og har en master i rettsvitenskap. Hun har betydelig erfaring med forhandling av kommersielle leiekontrakter, særlig innen kontorleie og retail. I tillegg jobber hun mye med eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, tomtefeste og tvisteløsning, samt arbeidsrettslige problemstillinger.

Bakgrunn

2022- | Advokatfirmaet Sporsheim
Advokat

2020- 2022 | Advokatfirmaet BAHR
Advokat

2018- 2020 | Oslo tingrett
Dommerfullmektig

2017- 2018 | Advokatfirmaet BAHR
Advokat

2013- 2017 | Advokatfirmaet BAHR
Advokatfullmektig

Utdanning

2007- 2012 | Universitetet i Bergen
Master i rettsvitenskap

Til toppen