Offentlig anskaffelsesseminar – 27. februar

Hvilke feller bør dere unngå når deres bedrift deltar i en anskaffelsesprosess?

Tid: 27. februar 2020 kl. 12.30-14.30
Sted: Fjordstuene
Meld deg på ved å sende e-post til post@sporsheim.no innen 20. februar

Om seminaret: Offentlige innkjøp er et stort og viktig marked i vår region, og for mange leverandører utgjør varer og tjenester til det offentlige en betydelig del av omsetningen. Regelverket for offentlige anskaffelser kan imidlertid oppleves både komplisert og omfattende, og inneholder mange fallgruver for både oppdragsgivere og tilbydere.

Advokatfirmaene Sporsheim og ADVISO har inngått et faglig samarbeid innenfor offentlige anskaffelser, og inviterer til felles seminar hvor vi belyser praktiske og viktige sider ved anskaffelsesregelverket.

Vi har også fått med oss Rauma kommune v/ rådmann Toril Hovdenak, som innledningsvis vil holde et kort innlegg om en mye omtalt sak i vår region, nemlig den såkalte «Helsehus-saken»:

Helsehuset i Rauma – hva har kommunen lært?
I 2015 gjennomførte Rauma kommune en anbudskonkurranse for bygging av Rauma helsehus. Etter å ha valgt HENT som totalentreprenør mente Veidekke seg forbigått i konkurransen, og fremmet et krav om erstatning på 25 millioner kroner. Saken gikk til rettsapparatet, og kommunen tapte først klart i tingretten. Etter å ha byttet både strategi og rådgivere fikk kommunen medhold av lagmannsretten i en dissensdom. Saken slapp ikke inn i Høyesterett, og entreprenørens erstatningskrav, som trolig ville fått store konsekvenser for det kommunale tjenestetilbudet, førte derfor ikke frem.

Som en kort innledning til foredraget vil rådmann Toril Hovdenak gi et lite innblikk i hva kommunen har lært av denne saken.

 

Tema for seminaret – avklaringer og avvisning:

Advokatene Silje Bruun Teigen og Ingvild Slettebø, fra henholdsvis ADVISO og Advokatfirmaet Sporsheim, har lang erfaring innenfor fagområdet både fra offentlig og privat sektor. Begge har i tillegg jobbet i flere år i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), og kjenner godt til de utfordringer som leverandører og oppdragsgivere kan stå overfor.

 

De vil gå gjennom følgende tema:

Adgangen til å foreta avklaringer og suppleringer.

Etter å ha lagt ned tid og ressurser i å utarbeide tilbud til en anskaffelseskonkurranse, er det selvsagt svært uheldig for leverandøren om tilbudet ender opp med å avvises – særlig dersom avvisningen skyldes forhold som enkelt kunne ha vært avklart med oppdragsgiver. I dette seminaret vil vi se nærmere på i hvilken grad en oppdragsgiver har rett – og eventuelt også plikt til å foreta avklaringer/suppleringer av et tilbud – i stedet for å avvise dette.

Avvisning. Hvordan unngå avvisning og hvordan håndtere beslutning om avvisning? «Self-cleaning» og tiltak for å unngå fremtidig avvisning.

Her går vi inn på selve avvisningsreglene – hva bør en leverandør være obs på ved utarbeidelsen av tilbudet? Vi vil særlig se på hva som ligger i vilkåret «vesentlige avvik». – Og hvilke virkemidler har en leverandør som mener tilbudet er blitt urettmessig avvist?