Priser og vilkår

Priser

Våre priser fastsettes i utgangspunktet på bakgrunn av medgått tid. Honoraret vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. Eventuelle reiseutgifter, gebyrer til offentlige instanser m.v., vil belastes i tillegg til vårt honorar.

Vilkår

Advokatfirmaet Sporsheim er underlagt Advokatforeningens regler for god advokatskikk. I forbrukerforhold er vi også underlagt Konkurransetilsynets forskrift om prisopplysning for tjenester. Dette innebærer at nye kunder ved oppdragets begynnelse mottar en oppdragsbekreftelse. Denne inneholder blant annet opplysninger om timepriser, faktureringsrutiner og øvrige vilkår.